Verslag Oranjefeest 21 en 22 augustus 1945

Alhoewel de Bilt regen voorspelde, leek het Dinsdagmorgen mooi weer te zullen worden, toen er een aanvang gemaakt werd met de kinderspelen, waaraan ruim 80 kinderen hebben deelgenomen. Om kwart voor 9 werden de kleinen bij de school opgesteld en werd naar het feestterrein gemarcheerd waar de heer Dolman de leiding had met mevrouw Dolman en de Heer Siersma.

    Eerst werd er naar hartelust gedraaid en gezweefd, waarna verschillende spelen werden 
   gedaan en gekeken naar de Poppenkast van de Heer Keizer uit Zutphen met Jan Klaasen 
   en Catrijntje. Aangezien alle kinderspelen voor 12 uur nog niet geeindigd waren, werd 
   besloten deze direct na de middag verder te houden.- 
   Des middags werd het Bestuur op een fraai versierde wagen vanaf de Meeuwenberg naar 
   het feestterrein gebracht met voorop het Fanfaracorps van Voorst. Na de opening door 
   onze voorzitter en het zingen van het eerste en het derde couplet van het Wilhelmus 
   werden de verschillende volksspelen uitgevoerd, die niet over gebrek aan deelneming 
   hadden te klagen. Tevens voor de kinderen en ook vele grooteren een voorstelling van 
   Jan Klaasen en Catrijn. De gecostumeerde voetbalwedstrijd woord gehuwde dames was een 
   succes. Zeer fraaie costuums waren er te bewonderen; er was zeer veel werk aan 
   besteed, Het Fanfaracorps zorgde voor vrolijke muziek. 

   Des Avonds om 7 uur trad voor ons op in de groote, nieuwe tent van de Weerd uit 
   Voorst, het Cabaretgezelschap "De Lach" onder leiding van den heer Brugman uit 
   Dieren, en een gochelaar. Gezien de gulle lach en hartelijk applaus is er de heele 
   avond bijzonder genoten door jong en oud; na afloop dankte de voorzitter dit 
   gezelschap voor het gebodene en riep hen uit naam van allen een "tot weerziens" toe. 
   Hierna volgde een gezellig bal tot ruim 4 uur in den morgen met muziek van 
   "The Boesband" uit Brummen. Den geheelen dag was er voor oud en jong gratis draaien 
   in de draaimolen en zweefmolen, waarvan een flink gebruik is gemaakt. Aan al de 
   aanwezigen werden de volgende consumptiebonnen uitgereikt of liever gezegd, op 
   Maandag 20 Augustus aan alle huizen gebracht, voor heeren 8 bonnen Bier 3 bonnen 
   voor Gebak en 4 bonnen voor 1 belegd broodje. Dames 5 Bonnen voor Bowl, 3 voor gebak 
   en 4 voor 1 belegd broodje, aan kinderen 5 bonnen voor limonade 3 voor gebak en 4 
   voor 1 belegd broodje. Gezien de ruime voorraad kon 's avonds de Bowl al bijgegeven 
   worden, later ook het Bier en werden nog later alle aanwezige dames en kinderen nog 
   getracteerd op 1 gebakje. De toen nog voorradige broodjes werden onder de aanwezigen 
   verdeeld.

   Woensdag 22 Augustus 'smiddags plm. 2 uur werden de volgende spelen gehouden:
   Hardlopen voor Heeren, en voor de Dames gecostumeerde voetbalwedstrijd 
   (speciaal voor ongehuwde dames) er werd flink strijd geleverd. De verschillen in 
   costuums der dames waren bijzonder fraai en het Bestuur had een moeilijke taak met 
   de keuring.- 
   Het was jammer dat we beide middagen met wat regen hadden te kampen, doch overigens 
   is dit eerste Oranjefeest na de bevrijding volkomen geslaagd, dank zij de gulle 
   gaven van de ingezetenen, zoowel in geld als in natura.- 

         

    

 

   Zooals ook onze Voorzitter in zijn openingsrede heeft gezegd, wij hopen dat dit 
   eerste Oranjefeest na de bevrijding nog door vele Oranjefeesten mag gevolgd worden. 
   We hebben gezien als allen medewerken is in Empe best feest te vieren. 
   Ik hoop dan ook dat wij hiet in Empe een flinke Oranjevereeniging mogen krijgen, 
   waarvan alle ingezetenen, zonder onderscheid des persoons of Godsdienst, lid zullen 
   worden, zoodat wij elk jaar hiet een behoorlijk feest kunnen organiseeren.
 
e-max.it, posizionamento sui motori