Jaarverslag Oranjevereniging Empe 2009

In de wintermaanden zijn een aantal heren van het bestuur druk geweest met een interne verbouwing van het toiletgebouw. Het aantal dames toiletten is uitgebreid van 6 naar 10 en bij de heren is een extra plasgoot voor 3 personen geplaatst.  Begin april is het programma voor 2009 bekend gemaakt met het uitgeven van het programma boekje. 


De feesten werden gestart op donderdag 30 april. Het  begon mooi op 30april. Om 11.00 uur waren er al veel mensen aanwezig waaronder deBurgemeester Niels Joosten.  Na de opening door de voorzitter en deBurgemeester gingen er 150 ballonnen de lucht in.

Daarna werd gestart met de 25e  playbackschow. Het thema voor deze dagwas Disco. Het podium, de presentator Jaap Weijenberg en de juriebestaande uit Bennie Wagenaar, Roos Daaleman en Ellen Franken  warenallemaal vol glitter en glamour. 66 kinderen maakten een geweldige showmet 25 optredens. Zelfs de peuters deden dit jaar mee. De jurie letteop playback, dans, kleding en orginaliteit en kwamen zo tot de volgendewinnaars:

  • Bij groep 0,1,2 en 3 was Mirre Witteveen als Anne met het liedje Jumpen op het schoolplein de beste.
  • Bij groep 4 en 5 werd de eerste prijs gewonnen door Nienke en Bart Willegers als Rob de Nijs met het liedje Johnny is soldaat.
  • Bij groep 6,7,8 en ouder  wonnen Edwin Heuvelink, Tom Elshof, Youri Fransen en Bas konijnenberg als Tom Jones met Sexbom.

De  publieksprijs werd gewonnen door een  8-mansformatie bestaande uitSuzanne Wopereis, Odeke te Kamp, Stijn Willigers, Alies Huisman, EllenSchouten, Thijs Beuwer, Leon Weijenberg en Lars de Winkel met het liedLaat je droom bestaan uit de musical Jozef.

Om 13.00 uur hoorden we van de ”aanslag” in Apeldoorn en dat daar alleswerd afgelast. Na kort overleg tussen enkele bestuursleden besloten weom door te gaan. We hebben ons middag programma vervolgd met  6optredens van volwassenen. We zagen Abba, Sugerly Hooper, Andre Hazes,Maywood en 2 uitgebreide medleys voor bijkomen.
Er was veel publiek aanwezig.  

Aan het eind van de middag is er overleg geweest met de Burgemeestermet het oog op de avond. Vanuit de gemeente werd er geen besluitgenomen over het aflasten van de festiviteiten, dus de keuze was aanons zelf. Na een bestuursoverleg met alle bestuursleden werd beslotenom het feest in aangepaste vorm door te laten gaan. Ook de band Hookedon Red heeft zich aangepast aan deze avond. Om 11.00 uur heeft hetvoltallige bestuur op de buhne de 1200 bezoekers toegesproken en is ereen minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers.
De avond is verder rustig verlopen en heeft veel indruk gemaakt op de bezoekers.
   
Op zaterdag 2 mei was een Old-timer bromfietsshow georganiseerd doorGert te Kampe i.s.m. de zundappclub de vette bougie. De bezoekersgenoten van alle brommers en de 2 tourritten waar ca. 100 mensen aandeel namen. 

‘s Avond  kwamen er veel feestgangers uit de wijde regio naar Empe omte genieten van de band  B-HAVE . Het was volle bak in de tent, desfeer was goed en alles is rustig verlopen.
Zondag 3 mei was de elfde harmonikadag.  Ongeveer 80 Harmonika spelersmelden zich  bij de inschrijftafel om deze dag op te treden op hetpodium.  De stroom van het publiek kwam wat langzamer op gang danvoorgaande jaren maar later was de tent toch wel weer aardig gevuld ende sfeer goed. Door het mooie weer werd er ook buiten volop harmonica gespeeld.  Aan het eind van de middag na een spetterende finale werden Wim  Krijgsman en Wim Ruegebrink als dank voor de organisatie in debloementjes gezet.

Al met al was het een apart feestweekend, waarin het bestuur eenmoeilijke beslissing  heeft moeten nemen en dit als zwaar hebbenervaren. Gelukkig hebben we veelal positieve reactie gehad en kunnen wehet weekend toch zien als een geslaagd weekend.

Oranje feest 7 en 8 augustus.

Vrijdagmiddag  7 augustus wordt het oranjefeest geopend met het zingenvan het volkslied. Het is heel erg warm, maar dat let niet dat 107jeugdige  deelnemers er vol tegen aan gaan met de survival tocht.Gelukkig gaat 80 procent van de tocht door de bos en stond erhalverwege een groot waterkanon te spuiten ter verkoeling, Er warenveel afwisselende hindernissen, waarbij ook hoog in de bomen  moestworden geklommen. Vaak was hierbij wel een helpende hand van eenvrijwilliger.
Traditioneel was de laatste hindernis de waterhindernis. Met vlottennaar de overkant en met de touwbrug weer terug. Bij de finish stondvoor alle deelnemers ranja klaar en tenslotte was er voor alle kindereneen ijsje.

Voor verder vermaak was er een draai- en zweefmolen envoor de groterede botsauto,s.  En natuurlijk was ook  Monika weer aanwezig met haargrabbelton.
De middag werd afgesloten met de prijsuitreiking. De aller snelstenmochten het eerst wat uitzoeken van de tafel vol met speelgoed, maaruiteindelijk ging iedereen met een prijsje naar huis. 
De snelsten waren:

  • Jasper Heijs, Bram Kok, Wieger Hunnekink en Gijs Bleumink  bij groep 1  en 2.
  • Silke Dwars en Mirre Witteveen bij groep 3 en 4.
  • Bas Pasman, Thijs Beuwer en Niels Reinders bij groep 5 en 6.
  • Mannes Borren en Noor Borren bij groep 7 en 8.
  • Jeroen Nielen en Manu Compen bij 12jr en ouder.


Ook werden de prijzen uitgereikt van de ballonnen wedstrijd in april.Eerste was Eline bolink, tweede was Jikke Verwayen en derde RachelBernards.

De eerst dag van het Oranjefeest werd afgesloten door de coverband Perfect showband. 

Zaterdagmorgen 8 augustus startte het programma al vroeg met eenontbijt voor oud-schutterskoningen van Empe. Sinds 1964 wordt ervogelschieten georganiseerd tijdens de oranjefeesten in Empe. Bijnaalle schutterskoningen hebben gehoor gegeven aan de oproep voor hetontbijt. Iedereen kreeg een rozet opgespeld met daarop het jaartal vanhet jaar dat hij of zij koning(in) is geworden. Er zijn een paar met 2rozetten en Han koenders heeft er zelfs 3 bemachtigd. Om 10.00 uur washet de beurt van de schutterskoning van 2008 Bertus Gierman om heteerste schot  te lossen op de vogel. Hierna volgden alleoud-schutterkoningen en de ingeschreven leden. Totaal deden er 164schutters mee.

In de vierde ronde met nummer 64 schiet  Christina Jansen  met het 553eschot de vogel naar beneden. Zij is  hiermee de tweedeschutterskoningin van de geschiedenis van het vogelschieten in Empe.Zij kiest Kevin Bosscher tot koning en samen tapten ze voor elkemedeschutter een koningsbiertje.

Ook bij de jeugd werd er door 17 schutters fanatiek gestreden om hetkoningschap van Empe. Na 235 schoten is Youri Fransen de nieuweschutterskoning en kiest Leonie Klaasen tot zijn Koningin.

De rest van de prijzen werden als volgt verdeeld : 
Bij volwassenen het ei voor Joop Gierman, bal voor Wieger van de Brink,de kop na verloting voor Mark van Raay, de staart voor Wim Ruegebrink,de linker vleugel voor Danny Enzerink en de rechter vleugel voor HenkAchterkamp.

Bij de jeugd was kop voor Thijs Beuwer, de linker vleugel na verlotingvoor Leverne Nijman, de rechter vleugel voor Jordi Weijenberg en staartvoor Jorik Massink.

Voor het middag programma stond rokjes-voetbal op het programma.  12Teams van 4 personen geven zich spontaan op. Even 10 minuten voetbal ,het lijkt zo gemakkelijk, maar met een kunststof rokje aan verzwaardmet een brede band zodat je de bal niet ziet maakt het opeens een stukmoeilijker. Er wordt flink gestreden tussen de diverse partijen.
Voor het publiek is het een vermakelijk schouwspel en de spelers worden dan ook flink aangemoedigd.
Tenslotte gaan de Wilde wieven bij de dames en 3 zatte apen en Alfred bij de heren met de prijzen naar huis.

 ‘s Avonds werd het Oranjefeest afgesloten met een geweldige optredenvan de band HIKE . Met ruim 1100 bezoekers was het een sfeervolle avond.

Tot slot van dit feestjaar was er op 13 september een gezellige middagop het feestterrein in Empe voor alle bestuursleden en vrijwilligersmet aanhang.  Na de koffie en koek gingen we kippetje schieten, éénvoor de dames en één voor de heren. Na enkel rondes bij de heren mochtBen Fransen zich de Kippekoning  noemen. Na een flink aantal rondesmeer dan bij de heren werd uiteindelijk Petra Olthof de Kippekoninginbij de dames. Na het schieten stond er een heerlijk buffet klaar.

We kunnen terug kijken op een bewogen jaar van de oranje vereniging. En dat de Oranjevereniging Empe in trek ik blijkt uit de toename vanhet aantal leden. Vorig jaar stond de teller op 1518 leden en nu op1541 leden.

e-max.it, posizionamento sui motori